Posted by admin on Listopad - 30 - 2016 | Komentowanie nie jest możliwe

Pieczątki są kreowane na ogół po to, by przekazywać istotne wiadomości połączone z prowadzoną działalnością służbową. Największą grupę zamawianych artykułów stanowią pieczątki nagłówkowe stosowane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, czy przygotowywania listów i rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe powinny zawierać imię oraz nazwisko oraz stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci oraz nazwę firmy oraz dane adresowe. Niejednokrotnie umieszcza się adres siedziby przedsiębiorstwa, adres do korespondencji czy adres strony internetowej i poczty elektronicznej oraz telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe używane do poważnej korespondencji urzędowej zawierają najczęściej nazwę i adres siedziby firmy, nieraz także NIP oraz REGON. Tu z pewnością gadżety reklamowe koszalin są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w określonych postępowaniach przed urzędami czy innymi przedsiębiorstwami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach służbowych dane obejmują, z reguły, wszelkie informacje o lokalizacji oraz możliwościach kontaktowych z daną firmą. Można jednak uzupełniać je wszelakimi innymi informacjami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Pozostałe artykuły:

Comments are closed.